Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

Збірник наукових праць Вісник Київського національного університету культури і мистецтв Серія: "Музичне мистецтво" є науковим рецензованим виданням відкритого доступу, що публікує статті з актуальних питань теорії та історії українського й світового музикознавства, теоретичних, творчих та методичних проблем розвитку музичного мистецтва у сучасних умовах. У збірнику висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.

Журнал започатковано 08.02.2018 р. та адресовано науковцям, митцям, викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, і студентам навчальних закладів, усім, дослідникам теоретико-прикладних аспектів українського і світового музикознавства, проблем розвитку музичного мистецтва.

ISSN 2616-7581 (Print), ІSSN 2617-4030 (Online)

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23136-12976 Р від 08.02.2018

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Зображення домашньої сторінки журналу